معرفی همکاران اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

1

 

موسی پرار

مسئول امور مالی و کارپرداز

2

 

 

کلثوم چمل پور

مسئول امور اداری

کارشناس امین اموال و شهریه 

 

3

آزاده پژمان

مسئول دبیرخانه

 

 

 

        

 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما