دانشگاه پیام نور (واحد سیریک) با اخذ مجوز از سازمان مرکزی پیام نور در سال 1385 تاسیس گردید. این دانشگاه پس از تأسیس، در سال 1386با پذیرش اولین گروه دانشجویی خود در 2 رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی و روانشناسی عمومی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. امکانات اولیه جهت شروع فعالیت دانشگاه از محل کمک های مردمی و محلی وامکانات مهیا شده از سوی هیأت مؤسس تامین شده است.
 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما