اخبار
بيشتر
رويدادها
تست رویدادهای واحد سیریک
بيشتر
 
.
 
سال 1397
 
ریاست دانشگاه
 
 
 
 
اطلاعیه ها
بيشتر
برنامه کلاسی


       
                   
بيشتر
منابع و سرفصل دروس
بيشتر
ارتباط با ما

 اطلاعات تماس

───         ────────────────────────────────────────────────────────────────


نشانی:
                        ساختمان اداری: هرمزگان، سیریک، انتهای بلوار امام حسین، جنب اداره امور مالیاتی

                              ساختمان آموزشی: هرمزگان، سیریک، بلوار امام خمینی، روبروی دفترخانه اسناد رسمی

 تلفن:  
                       
آموزش:              42374566-076 
                        اداری ومالی:      42374830-076
                        فرهنگی:           42374830-076
                        دبیرخانه:            42374566-076


نمابر:                                  42374820-076                       

 
صندوق پستی:                        171-79465